130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000
130,000430,000

Tranh quán bi-da là những tác phẩm nghệ thuật được trang trí trong không gian quán bi-da hoặc không gian giải trí liên quan đến bi-da nhằm tạo không gian năng động, thể hiện sự hứng khởi và đam mê với môn thể thao này. Các tranh quán bi-da thường mang các yếu tố liên quan đến bi-da, như hình ảnh bóng bi-da, bàn bi-da, các cú đánh hoặc các biểu tượng liên quan đến môn thể thao này.

Và để tham khảo thêm các mẫu tranh khác của chúng tôi các bạn có thể tham khảo tại đây : TranhLibra