Tranh sơn dầu hiện đại là một thể loại tranh sử dụng kỹ thuật sơn dầu và tạo ra với phong cách và ý tưởng đương đại. Tranh sơn dầu hiện đại thường mang tính sáng tạo cao, thể hiện những ý tưởng, tình cảm và suy nghĩ của họa sĩ trong thời đại hiện tại.

Phong cách và chủ đề của tranh sơn dầu hiện đại có thể rất đa dạng và phản ánh các xu hướng nghệ thuật đương đại.

Các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu tranh tại đây : TranhLibra